slan

HEM LANDSKAP/HÄLSA/PSYKOTERAPI

NATUREBOOK BOKFöRLAG

NATURFOTOGRAFERING OM NATUREBOOK/KONTAKT  
 

Om företaget

Naturebook ägs och drivs av Elisabeth von Essen och har adress i Stockholm men bedriver verksamhet över hela Sverige.

Företagets huvudinriktning är att utveckla miljöer för hälsa utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv och utveckla landskap för vuxna och barn för en bättre välbefinnande. Med vetenskapen som grund genomförs framförallt analyser och inventeringar samt planeringar av miljöer för att förebygga ohälsa.

Min bakgrund är att jag är doktorand (PhD) inom trädgårdsvetenskap/ekonomi med inriktning mot vilka mervärden som människor upplever i samband med val av ekologiska varor. Jag har också en filosofie magister (MSc) i landskapsarkitekturens miljöpsykologi inom området för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi vid SLU i Alnarp. Under våren 2010 blir jag klar som psykoterapeut under handledning. Sedan tidigare har jag en filosofie kandidat (BSc) i arbetspsykologi från Stockholms universitet.

Eftersom jag har ett stort naturintresse och en mångårig erfarenhet av production av fackböcker tar jag projektledaruppdrag inom bokproduktion och fotograferar inom ämnesområdena natur, landskap och trädgård.

Min värdegrund och ambition är att presentera naturen på ett personligt, respektfullt och annorlunda sätt.

Jag är medlem i

Stockholms Gartnersällskap

Svenska Fotografers förbund SFF

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund SLFF


Välkommen att kontakta mig!

ELISABETH VON ESSEN
Epostadress - eve(at)naturebook.se

Telefon 0046 7 50 80 175

 

 

Vill du gå i psykoterpi i Malmö eller Stockholm? Här får du råd!

Terapeuter under utbildning och med kompetent handledning erbjuder terapi under 1,5 år till reducerat pris.

Vi erbjuder en terapi som ger tillfälle att bearbeta och reflektera över hur händelser tidigt i livet påverkar och styr tankar och upplevelser i nuet. Genom att bli medveten om sin egen historia och få möjlighet att känslomässigt komma i kontakt med den går det att göra sig av med gamla invanda mönster och reaktionssätt. Målet i en psykodynamisk terapi är att integrera de olika delarna inom oss så att vi kan bli mer genuina som personer, känna oss accepterade och sedda...

Vår bakgrund är att vi går en grundläggande utbildning i psykoterapi som ges utifrån en psykodynamisk referensram och grundar sig på bland annat utvecklingsteori samt objektrelations- och anknytningsteori.

Utbildningen är tvåårig och motsvarar 60 högskolepoäng. Den har funnits sedan 1990 och omfattar tre separata moment: teori, eget patientarbete under handledning och egen terapi.

Studierna har som mål att ge kunskaper i psykodynamisk terapi vilka ger möjlighet och rätt att erbjuda och bedriva terapi under handledning. Handledningen bedrivs av legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning.

Varaktigheten i terapin är en gång per vecka under 1,5 år. Kostnad 250 kronor per gång. Studenter 100 kronor.

Vill du veta mer kan du kontakta Elisabeth von Essen.
Tel 070-50 80 175. Epost eve(at)naturebook.se

 

 

ny_logo